حرف های تکان دهنده مداح مشهور: هیئت رفتن هم حدی داره!

حرف های تکان دهنده مداح مشهور: هیئت رفتن هم حدی داره/ مداحی به سبک لس آنجلسی ها را نمی فهمم/ چه اشکالی داره از سبک شجریان الگو بگیریم؟از اونجایی که شب جمعه، شب زیارت مخصوص امام حسین(ع) هست کانال فرهنگی مذهبی قراره شبهای جمعه با برنامه شور شیرین دلهاتون ر