گفتگوی بی پرده با مداح مشهور: بالای ۵۳ هزارفالوئر دارم!

گفتگوی بی پرده با مداح مشهور: اگر لازم باشد مثل پدرم که عاشورای سال ۸۸ سیاسی صحبت کرد روی منبر حرف سیاسی می زنم/ یکی می گفت تو تعیین نکن! خود آقا بهترین صله را به تو می دهد/من و ارسلان با هم برادریم/بالای ۵۳ هزارفالوئر دارم - قسمت دوم