تصاویری دور از ذهن از رفتار یگان ویژه با زوار امام رضا

بعد از اینکه متوجه شدیم در ایام انتهایی ماه صفر بسیاری از هموطنانمان برای عرض ارادت با پای پیاده از محل سکونتشان به سوی حرم مطهر امام رضا(ع)حرکت میکنند تصمصم گرفتیم ما هم به نوبه خود سفرنامه ای برای عزیزانی که نتوانستند به این زیارت بروند تهیه کنیم. صحنه