رخت سیاه بر تن خیابان های مشهد شهادت امام رضا (ع)

رخت سیاه بر تن خیابان های مشهد/ایران بر سر و سینه می کوبد/تصاویری از عزاداری عاشقان اهل بیت (ع) در روز شهادت امام رضا (ع)