تصاویری ماندگار از مقتل خوانی ستاره ها برای امام حسین(ع

حامد بهداد، بهاره رهنما، آتیلا پسیانی و... در قامتی متفاوت/تصاویری ماندگار از مقتل خوانی ستاره ها برای امام حسین (ع)