اقدام اعتراضی عمو فیتیله ها گزارشی از شب اربعین حسینی

اقدام اعتراضی عمو فیتیله ها: یک شب تا صبح روی کارتن می خوابیم/ زیر پایمان را کشیدند، اما احترام مردم دوباره بلندمان کرد/ گزارشی اجتماعی از یک شب پر اتفاق در اربعین حسینی