شب چهلم شهدای منا هزاران دلار پای قاریان مصری ریختند!!!

شب چهلم شهدای منا هزاران دلار پای قاریان مصری ریختند /با دعوت از قاریان ضعیف مصری به شعور مردم توهین نکنید! /خانواده های شهدای قاریان منا باید تامین بشوندگفتگوی ویژه با حاج مسعود سیاح گرجی قاری بین المللی قرآن کریم و همسفر قاریان شهید فاجعه منا در باغ