ستاره استقلال، پای مداحی شام غریبان مجید بنی فاطمه

ستاره استقلال، پای مداحی شام غریبان مجید بنی فاطمه: تا کبریت نباشی، نمی توانی آتش بزنی/ویدئویی از حال و هوای آخرین شب دهه اول محرم در محبوب ترین هیئت ستاره ها