از تهران تا کربلا مستندی جذاب از مراسم عزاداری عاشورا

از تهران تا کربلا/مستندی جذاب از مراسم عزاداری ظهر عاشورای پایتخت نشین ها