با شاعر مشهور اهل بیت (ع) که پیشنهاد مدلینگ دارد!!!

سعید پاشازاده شاعر اهل بیت (ع) که اشعارش را مداحان سرشناسی همچون عبدالرضا هلالی می خوانند، در گفتگویی با از دلایل انتخاب اشعار آئینی گفت و از پیشنهادی که برای مدلینگ به او شده بود پرده برداشت.