سعید حدادیان ۲۳ سال است که صبح ها اینجا می خواند

گزارش از یک هیئت با عشق و حسینی به نام هیئت محبان فاطمه الزهرا رزمندگان غرب تهران که صبح های زود مراسم های باشکوهی در آن برگزار می شود را از کانال اجتماعی ببینید.