هر کس به زبان خود با امام حسین (ع) درد دل کرد گزارش

در روزهای ماه محرم، سراسر ایران در سوگ اباعبدالله الحسین (ع) عزاداری می کنند. به شرق تهران رفت تا از حال و هوای این ماه در این منطقه گزارشی تهیه کند و به تصویر بکشد. ما از مردم خواستیم با امام حسین (ع) حرف بزنند و بزرگترین حاجت شان از سالار شهیدان را ج