پای حرف های جنجالی حاج حیدر توکل، قدیمی ترین مداح بازار

حاج حیدر توکل مداح قدیمی و خوش صدای کشورمان، در گفتگویی اختصاصی با حرف های جالبی به زبان آورد.