گزارشی از عزاداری مسلمیه در حرم شاه عبدالعظیم تهران

حرم شاه عبدالعظیم (ع) سال هاست که نزدیکی های محرم میزبان عزاداران عاشق و دلسوخته امام حسین (ع) است. در یکی از شب های عزاداری مسلمیه، به حرم حضرت عبدالعظیم (ع) رفت تا شما هم حال و هوای محرم در تهران را بیشتر حس کنید.