بدرقه باشكوه هزاران ایرانی از حجاج شهید شده درحادثه منا

روز یكشنبه دانشگاه تهران یكی از شلوغ ترین روزهای خود را دید. مردمی كه برای تشییع پیكرهای پاك عزیزان و هموطنانشان جمع شده بودند تا با آنها وداع كنند. آمده بودند تا اتمام حجتی سخت با آل سعود مهمان كش كنند و از اقتدار رهبرشان در برابر آل سعود تشكر كنند. این