اولین واکنش فرزاد حسنی به اجرای برنامه سینمایی هفت

موزه دارآباد تهران، میزبان خیرین و ستاره هایی بود که آمده بودند از قلب آرزوها که پیش از این، آن را در برنامه جشن رمضان دیده بودیم پاکت هایی را بردارند که در آنها شاید بزرگترین آرزوی کودکانی نوشته شده بود که به دلیل شرایط پدر و مادرشان شرایط سختی را تجربه