روحانی های مشهور ایران برای تیپ شان چقدر هزینه می کنند؟

دوربین های به بازار مشهور فروش لباس روحانیون در شهر قم رفت تا از لایف استایل، نوع پوشش و هزینه ای که یک طلبه باید برای تهیه لباس هایش بپردازد، گزارشی داغ و جذاب تهیه کند. این ویدئو را از کانال سبک زندگی ببینید.