جوان هایی که سه روز بی خیال واتس آپ و وایبر می شوند!

دوربین به وقت سحر به یکی از مساجد مشهور تهران رفت تا با کسانی که در این شب ها اعتکاف می کنند هم کلام شود؛ اینکه چه چیزی آنها را مشتاق می کند سه روز تمام از خانه و کار و استراحت شان بگذرند تا با خدایشان خلوت کنند. حرف های جالبی از زبان جوان ها، روحانیون و