ویدیو-برنامه ۷ از این به بعد زنده پخش نمی شود!

برنامه ۷ از این به بعد زنده پخش نمی شود و بصورت ضبط شده خواهد بود.