کلیپ دیدنی راهپیمایی عجیب دو میلیون خرچنگ در استرالیا

هزراران هزار خرچنگ بر اساس غریضه شان زادگاه خود یعنی دریا را رها کرده و عازم مناطق مسکونی شده اند که صحنه فوق العاده حیرت انگیز و کم نظیری است!