کلیپ دیدنی جادوی روشن کردن شمع از راه دور

روشی عجیب و اما واقعی که در آن می توان شمعی را از فاصله دور روشن کرد که بسیار شگفت انگیز و تماشایی است!