کلیپ دیدنی سریع ترین لاک پشت جهان

این لاک پشت در نوع خود بسیار سریع بوده و توانسته نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رساند!