کلیپ دیدنی کشف موجود عجیب الخلقه در ساحل دریا

یک موجود بسیار مرموز و غیر طبیعی که در ساحل دریا بصورت تصادفی رویت شد...