کلیپ دیدنی دوربین مخفی جالب و خنده دار مورتال کمبت در آسانسور

این آقا ظاهرش را به شکل یکی از شخصیت های Mortal Combat در آورده و ملت را سر کار گذاشته است!