کلیپ دیدنی شعرخوانی بامزه دختر کوچولوی بانمک

بزنم به تخته، خیلی شیرین زبون و خواستنی هست. خداوند برا پدر و مادرش حفظش کنه...