کلیپ دیدنی تخلیه تیرآهن با روشی باورنکردنی

اینجاست که بیاد آن جمله زیبا می افتم که می گفت: هنر نزد ایرانیان است و بس!