کلیپ دیدنی روش تهیه آسان برف زمستانی

سرما به حدی شدید است که با پاشیدن آب به هوا برف تولید می شود!