کلیپ دیدنی تیرانداز فوق العاده حرفه ای

تیراندازی به هشت هدف متحرک در هوا تنها در چند ثانیه توسط یک تیرانداز فوق العاده ماهر که بسیار جذاب و دیدنی است...