کلیپ دیدنی حرکت آهسته بسیار زیبا از شلیک گلوله بر انواع اشیاء

شلیک های بسیار دیدنی و دقیق در نمای آهسته به انواع اهداف، که بسیار جذاب و تماشایی است...