کلیپ دیدنی هنرنمایی با بیل مکانیکی

من که میگم کارش ایول داره! شما چی؟