کلیپ دیدنی سرقت لب تاپ از فروشگاه در روز روشن

عاقبت اعتماد بیش از حد به دوربین مدار بسته همین می شود که میبینید... به راحتی آب خوردن لب تاپ را دزدید!