کلیپ دیدنی نبرد آیکن های ویندوز XP

یک نبرد جانانه بین آیکن های ویندوز ایکس پی که دیدن آن خالی از لطف نیست...