اهمیت تربیت کودک در دو سالگی

مهمترین سن کودک، ۲ سالگی می باشد. نکاتی مهم برای تربیت کودک در این سن وجود دارد که رعایت آنها وظیفه والدین می باشد.