کلیپ دیدنی مصاحبه جالب با سروش هیچکس در برنامه صندلی داغ

صحبت های سروش هیچکس، خواننده زیر زمینی در برنامه صندلی داغ که دیدن و شنیدن آن در نوع خود بسیار جالب است...