کلیپ دیدنی واکنش دیدنی پسر کوچولوی بامزه در تماس با آب

عکس العمل این بچه کوچولوی دوست داشتنی وقتی آب به سر و صورتش میخوره، خیلی تماشایی و جالب هست...