کلیپ دیدنی موتورسیکلتی که بدون سرنشین قادر به حرکت است

موتورسیکلتی که بدون نیاز به راننده، بصورت کاملاً اتوماتیک حرکت می کند!