کمدین ایرانی محبوب مردم چین

آرش استیلاف ، یک جوان ایرانی است که از سال ۲۰۰۷ به چین رفته و اکنون در مقطع دکترای رشته کارگردانی دانشگاه هنری شانگهای تحصیل می کند . این کمدین ، نام مستعار هوا بئو را برای خود برگزیده و در بسیاری از برنامه ها و سریال های تلویزیون چین حضور داشته است . هرچند نوع فعالیت او با ذائقه مخاطبان ایرانی سازگاری ندارد ، اما در هر حال کارهای استیلاف با استقبال مردم چین همراه بوده است .