لوپوس چیست؟

بیماری لوپوس یک بیماری روماتیسمی مزمن است که موجب بروز التهاب در بافت های مختلفی از بدن می شود. شیوع بیماری لوپوس حدود ۳ نفر در هر ۱۰ هزاز نفر بوده و بیشتر در زنان دیده می شود. سن بروز آن بیشتر در ۴۰-۲۰ سالگی است. این بیماری می تواند زمینه خانوادگی داشته