استاد علی اکبر رائفی پور در کربلا معلّی (۴) - ۱۳۹۴

سخنرانی استاد رائفی پور در کربلای معلا سال 1394 قسمت چهارم