استاد علی اکبر رائفی پور در کربلا معلّی (۲) - ۱۳۹۴

سخنرانی استاد رائفی پور در کربلای معلا سال 1394 قسمت دوم