دکترین سیاسی ، نظامی استاد رائفی پور در خصوص عربستان

دکترین سیاسی-نظامی استاد رائفی پور در خصوص عربستان - آیا بعد از رفع ابهام نداشتن سلاح هسته ای در ایران ، اسرائیل به فکر حمله ی نظامی به ایران است ؟