آیا استاد رائفی پور ، با دکتر حسن عبّاسی مشکلی دارد ؟

آیا استاد رائفی پور با دکتر عباسی مشکلی دارد ؟ پاسخ خود استاد رائفی پور به این سوال - استاد رائفی پور شاگرد استاد حسن عباسی نیست اما به وی احترام می گذارد