کلیپ باحال کلیپ فرجام برجام منتشر شد

۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ روزی تاریخی در سرنوشت مردم ایران بود که در حافظه نه تنها مردم کشورمان بلکه در حافظه جهانیان ماندگار خواهد بود. فرجام برجام برنامه ای مورد تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی و رییس جمهور کشورمان است و انتظار می رود با لغو گسترده تحریم ها آثار مثبتی را برای آینده ایران در پی داشته باشد.