کلیپ باحال جلوگیری از سرقت خودرو با یک پرش قهرمانانه

در این ویدئوی کوتاه که روز ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵ (۹ آذر ۱۳۹۴) به وسیله ی دوربین های مداربسته ی یک پمپ بنزین در شهر مَلَک در حومه ی بندر داروین ثبت شده، ابتدا مردی دیده می شود که از اتومبیلش خارج شده است و احتمالا به سمت فروشگاه داخل پمپ بنزین می رود. هم زمان فرد دیگری به اتومبیل، نزدیک و از سمت صندلی راننده، سوار آن می شود.در این لحظه، صاحب اتومبیل متوجه می شود و بلافاصله به سمت ماشینش می دود