کلیپ باحال بازی بازی با خرس هم بازی!

در این ویدیو شاهد بازی یک مرد با یک خرس بزرگ هستیم که به راحتی می تواند انسان را به کام مرگ بکشاند.