ویدیو سلامت | فواید بی نظیر روغن پالم قرمز

قابل توجه کدبانوهایی که به سلامتی عزیزانشون اهمیت می دهند.روغن نخل یا روغن پالم نوعی روغن گیاهی است که از مغز میوه نخل روغنی استخراج می شود.