ویدیو ورزشی | گزارشی از اردوی تیم ملی کامپوند بانوان

ویدیو ورزشی ، خبر ورزشی ، تیم ملی کامپوند بانوان خود را برای حضور در رقابتهای جهانی تیراندازی با کمان داخل سالن آماده می کنند