ویدیو ورزشی | وحید شمسایی در آستانه ی ثبت رکورد جدید

ویدیو ورزشی ، خبر ورزشی ، اخبار ورزشی شبکه سهیکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴احتمال خداحافظی وحید شمسایی از دنیای فوتسالقهرمانی این دوره از مسابقات سه مدعی دارد