کلیپ بامزه - مگه بچه از این شیرین تر هم داریم؟

قطعا خود خواننده این قطعه سلنا گومز هم از دیدن این ویدیو به شدت به وجد اومده.