ممنوع الکار شدن تعدادی از بازیگرهای زن

ممنوع فعالیت شدن بازیگران زن این بار بر اساس مصوبه ی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما تعدادی از بازیگران محبوب زن سینمای ایران به علت بد هجابی ممنوع از فعالیت هنری شدند. به گزارش تسنیم طبق مصوبه ی جدیدی که شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما داشته ذکر شده که